Úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 467

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


Matematika úloha ID 463

Je−li log x>3, pak pro číslo x platí:


Matematika úloha ID 459

Hodnoty trojčlenu x2+x+11 pro x = {-9, -8, -7 ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} jsou vždy:


Německý jazyk Komplexní cvičení úloha ID 455

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 452

Fill the gap.

This report __________ at the request of the Hotel and Catering association.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 444

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 436

Which one of the given options is NOT possible to use?

A: _______.

B:  Fine. Thank you.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 433

Za zakladatele sociologie je považován:


Německý jazyk Komplexní cvičení úloha ID 432

Doplňte správné slovo k tomuto přísloví.

Hunger ist der beste _____.


1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 32