Web o scio testech

Informace, tipy, triky
rady, názory, diskuze
Přihlášení
Registrace
Proč se registrovat
Zapomenuté údaje

Scio testy: OSP = Obecné studijní předpoklady

Test OSP je založen na testování obecných studijních předpokladů, nikoliv faktografických znalostí z konkrétního oboru jak to dělají jiné testy Scio: ZSV, M, B, Ch, Aj, Nj. Tyto obecné studijní předpoklady jsou chápany jako součet studijních dovedností a schopností. Výsledek testu OSP odráží schopnost uchazeče studovat vysokou školu.

Test OSP je podle autorů spravedlivější než testy znalostí, protože jeho výsledek není závislý na kvalitě střední školy, z které uchazeč pochází. V tomto testu totiž řešení vždy vychází pouze z informací v zadání.

Každá úloha má vždy jedno správné řešení, je vybíráno z několika možností, obvykle ze čtyř nebo z pěti. Za nezodpovězenou úlohu se bod nepřičítá ani neodečítá, za správně zodpovězenou úlohu řešitel získává jeden bod, za chybně zodpovězenou část bodu ztrácí.

Výsledkem testu je percentil, to je harmonizovaný výsledek vašeho testu a všech testů, které byly a budou složeny. Zpravidla je zaznamenán číslem od 0 do 100, kde percentil 100 je nejvyšší. Výsledek na percentilové škále si je třeba představit jako procento řešitelů, z celkového počtu všech řešitelů, které jste předběhli. Například percentil 96 znamená, že pouze 4 % všech řešitelů byla stejně dobrá nebo lepší než vy, a že 96 % řešitelů mělo horší výsledek. Testy jsou sestaveny tak, aby průběrný výsledek absolventů NSZ byl asi 50%.

Test OSP se skládá ze čtyř samostatných oddílu. Časy i počty úloh se u jednotlivých oddílu se mírně liší.

Verbální oddíl testuje schopnost a dovednost jemně a přesně používat jazyk. Je kladen důraz na znalost obsahu a rozsahu pojmu, což je zkoušeno porovnáváním slov nebo dvojic slov (hledání nejpodobnějšího slova, hledání slova opačného významu atd.).

Kvantitativní oddíl má za cíl otestovat schopnost abstrahovat model, sérii pravidel a toto následně aplikovat. Tento oddíl bude obsahovat jednoduché rovnice, v kterých bude některá operace nahrazena symbolem, dále zde budou úlohy popisující fiktivní gramatiku či herní pravidlo, na základ kterého je třeba rozhodnout o konkrétním případě apod.

Logický oddíl je zaměřen na matematické úlohy, znalost základních matematických operací, objevují se zde úlohy s procenty, slovní a geometrické úlohy, úlohy s neznámou a analýzy grafů,tabulek atd.

Argumentační oddíl obsahuje úlohy, v kterých budete srovnávat dva texty, zobecňovat a dedukovat z odborných textů a souborů podmínek. Dále se zde nacházejí úlohy testující schopnost rozpoznat logickou chybu v argumentaci, vyhledat nekonzistentní tvrzení a další.

Horké rady řešitelům

  • Mějte na paměti, že je třeba se držet pouze zadání a nedomýšlet možné varianty, které nevyplývají ze zadání úlohy.
  • Na test a jednotlivé oddíly máte omezeně času. Pokud nevyřešíte úlohu v přiměřeném čase, přikročte bez váhání k další.
  • Nepřemýšlejte v průběhu řešení dalších úloh nad nevyřešenými úlohami, každá úloha končí vyřešením nebo nevyřešením. Vraťte se k nevyřešené úloze až na konci oddílu. Na test OSP máte několik pokusů, proto nezoufejte.
  • Řešte úlohy podle obtížnosti, k obtížným se vraťte na konci oddílu.
  • Je důležité zůstat stále v duševní pohodě i tehdy, když jste nějakou úlohu nevyřešili, jen málokomu se povede vyřešit všechny úlohy.
  • Tipujte jen tehdy, vyloučili-li jste alespoň jednu z možných odpovědí.
  • Trénujte, protože jen tak se zlepšíte.

Nejnovější články:

Šest rad jak se úspěšně připravit na testy OSP

„Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den.“ říká vietnamské přísloví. Na testy OSP se však nestačí připravovat dlouho. Musíte se připravovat efektivně!

Autor: MatejVit
Zveřejněno: 28. 1. 2017, 06:57

Naučte se řešit slovní úlohy rychle

Naučte se řešit slovní úlohy, ale hlavně se je naučte řešit rychle. U NSZ nebude času nazbyt!

Autor: MatejVit
Zveřejněno: 22. 1. 2017, 06:40
Další články »

Nejnovější úlohy:

OSP » Kvantitativní oddíl » úloha ID 746

Fotografie k článku

Máme tři kuličky (modrou, zelenou, oranžovou). Kolika způsoby lze umístit kuličky v obrazci na jejich barvu (modrá na modré pole ad.)?

Na škrtnutá pole nelze kuličky umístit.

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 19:00

OSP » Kvantitativní oddíl » úloha ID 742

Dvě pětiny ze tří čtvrtin čísla x je 24. Číslo x se rovná:

Autor: RomanO
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Můžete si také vybrat úlohy pouze z části testu:

Další úlohy »
Náhodná úloha   |   Odpovědět »
Kategorie: OSP » Verbální oddíl

Pro _________ čtenáře klasické literatury byl moderně pojatý snímek velkým _________ .

A: nadšené − zkomplikováním
B: oblíbené − překvapením
C: lhostejné − očekáváním
D: vášnivé − zklamáním
E: talentované − přínosem
oSCIO.cz na Facebooku
Anketa
Jaké materiály používáte k přípravě na NSZ?
Ebook Excelujte v OSP (289)
Prezenční kurzy (146)
Internetové kurzy (191)
Tištěné publikace (188)
Jiné materiály (úlohy na oscio.cz,...) (384)
Nejnovější komentáře k úlohám
Diskuse - kde to žije
oSCIO.cz - web o scio testech

Internetový server oscio.cz je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy. Server slouží k online sdílení publikování názorů a úloh, které návštěvníci sami vymyslí. Je přísně zakázáno vkládat na tento server materiály, jež podléhají autorským právům jiné (fyzické či právnické) osoby, než je sám uživatel, který materiál vkládá. Veškeré služby serveru www.oscio.cz jsou online a zdarma. Tento web není oficiální webem společnosti SCIO, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Horký
Kontakt | O nás | Odkazy | Podpořte nás | Podmínky a pravidla | Obchodní podmínky