Web o scio testech

Informace, tipy, triky
rady, názory, diskuze
Přihlášení
Registrace
Proč se registrovat
Zapomenuté údaje

Scio testy: ZSV = Základy společenských věd

V rámci Národních srovnávacích zkoušek je zkouška ZSV zařazena mezi faktografické, testuje znalosti středoškolského studenta v šíři a hloubce, které poskytuje výuka na gymnáziu. Vychází z učiva stejnojmenného předmětu, částečně také dějepisu, a opírá se dále o odbornou literaturu v konkrétních oborech testovaný zkouškou ZSV: sociologie, politologie, ekonomie, právo, etika, logika, psychologie, filosofie a moderní dějiny. Základní literaturou jsou ale přehledové učebnice používané k přípravě k maturitě:

Hladík, J.: Společenské vědy v kostce (Fragment, 1996)

Odmaturuj! Ze společenských věd (Didaktis, 2003)

Pondělíček, I.: Občanská nauka (Didactice, 1995)

Podle tvůrců testu jsou testovány klasické znalosti, nikoliv ty nejaktuálnější. Test nemá být testem všeobecného přehledu, ale ze všech testů NSZ je takovémuto testu nejbližší.

Test ZSV je rozdělen do tří částí, které zastřešují několik oborů: Společnost a jedinec (psychologie, sociologie, filosofie), Stát a právo (právo, politologie) a Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace, moderní dějiny); na každou tuto část připadá 20 úloh, celkem tedy 60 úloh.

K řešení je vyhrazeno 60 minut celkem, v testu je možné se vracet, je možné také přeskakovat jednotlivé oddíly na rozdíl od testu OSP. Není provoleno nic kromě psacích potřeb. Správná odpověď je vždy jedna z nabízených čtyř možností, za správně zodpovězenou úlohu se jeden bod přičítá, za chybnou odpověď řešitel o třetinu bodu přichází. Nevyplněná úloha nepřináší ani neztrácí bod řešiteli.

Horké rady řešitelům

  • Nezapomínejte, že správnou odpověď je většinou třeba znát, pamatovat si ji. Zde je nejdůležitější svědomitá domácí příprava, hodí se potom i k maturitě. Netrapte se ale, obvykle je možné dojít ke správné odpovědi vylučovací metodou.
  • Na test a jednotlivé oddíly máte omezeně času. Pokud nevyřešíte úlohu v přiměřeném čase, přikročte bez váhání k další. Test ZSV patří k testům s dostatkem času na úlohu – minuta na jednu úlohu.
  • Nepřemýšlejte v průběhu řešení dalších úloh nad nevyřešenými úlohami, každá úloha končí vyřešením nebo nevyřešením. Vraťte se k nevyřešené úloze až na konci oddílu či testu, je možné v testu libovolně skákat. Na test ZSV máte několik pokusů, proto nezoufejte.
  • Řešte úlohy podle obtížnosti, k obtížným se vraťte na konci oddílu.
  • Je důležité zůstat stále v duševní pohodě i tehdy, když jste nějakou úlohu nevyřešili, jen málokomu se povede vyřešit všechny úlohy správně.
  • Tipujte jen tehdy, vyloučili-li jste alespoň jednu z možných odpovědí.
  • Trénujte, protože jen tak se zlepšíte, s oficiálně vydanými testy NSZ – ZSV. Když zjistíte, že vám některý oddíl dělá potíže, zaměřte se na něj a sledujte zlepšení.

Nejnovější články:

Na serveru zatím není žádný článek.

Další články »

Nejnovější úlohy:

ZSV » Společnost a jedinec » úloha ID 744

 Obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Nevyznačuje se tím, že je, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo vlastností.

Autor: zuzka.sl
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 18:43

ZSV » Společnost a jedinec » úloha ID 743

Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:

Autor: zuzka.sl
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

Můžete si také vybrat úlohy pouze z části testu:

Další úlohy »
Náhodná úloha   |   Odpovědět »

Tři partneři se dohodli na koupi objektu, který stál 253 000 Kč. Pan A. a pan B. dali dohromady 156 000 Kč, pan B. a pan C. dali dohromady 174 000 Kč. Pan C. přispěl částkou:

A: 79 000 Kč
B: 77 000 Kč
C: 94 000 Kč
D: 97 000 Kč
E: Nelze jednoznačně určit.
oSCIO.cz na Facebooku
Anketa
Jaké materiály používáte k přípravě na NSZ?
Ebook Excelujte v OSP (289)
Prezenční kurzy (146)
Internetové kurzy (191)
Tištěné publikace (188)
Jiné materiály (úlohy na oscio.cz,...) (384)
Nejnovější komentáře k úlohám
Diskuse - kde to žije
oSCIO.cz - web o scio testech

Internetový server oscio.cz je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy. Server slouží k online sdílení publikování názorů a úloh, které návštěvníci sami vymyslí. Je přísně zakázáno vkládat na tento server materiály, jež podléhají autorským právům jiné (fyzické či právnické) osoby, než je sám uživatel, který materiál vkládá. Veškeré služby serveru www.oscio.cz jsou online a zdarma. Tento web není oficiální webem společnosti SCIO, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Horký
Kontakt | O nás | Odkazy | Podpořte nás | Podmínky a pravidla | Obchodní podmínky