This page needs JavaScript activated to work.

TSP - Testy masarykovy univerzity


Jak funguje přijímací řízení na Masarykově univerzitě?

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů (TSP).

Výjimkou je lékařská fakulta, kde budete skládat oborové testy z biologie, chemie, fyziky a dalších předmětů – podle toho, jaký si zvolíte obor. Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých oborů nebo webu lékařské fakulty.

Jiné podmínky má i fakulta sociálních studií, kde dostanete test Základů společenských věd, a následně si vyberete mezi TSP a OSP. I když si podáte přihlášky na více oborů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou.

V případě některých oborů na filozofické, přírodovědecké, pedagogické a fakultě sportovních studií budete muset absolvovat také oborový test. Detaily najdete u konkrétního oboru.Test TSP:


  1.  60 otázek
  2.  5 možnostní na výběr
  3.  100 minut čistého času

Deset otázek (na konci testu) je v anglickém jazyce a testuje vaši schopnost orientovat se i v náročnější slovní zásobě. Z vybíraných odpovědí je nejvýše jedna správná.

Bodování

  • správná odpověď: 1 bod
  • bez odpovědi: 0 bodů
  • špatná odpověď: - 0,25 bodů.

Výsledek

Výsledek se uvádí v percentilu, podobně jako u OSP. Pokud máte tedy například >80%, pak jste stejně dobří, nebo lepší jako 20% celkových uchazečů.

TIP: Termíny z minulých let jsou dostupné na stránkách MUNI a poskytují tak více než dostatek přípravného materiálu k procvičování.