Web o scio testech

Informace, tipy, triky
rady, názory, diskuze
Přihlášení
Registrace
Proč se registrovat
Zapomenuté údaje

Scio testy: Matematika

Zkouška Národních srovnávacích zkoušek Matematika testuje znalosti a dovednosti uchazeče o vysokoškolské studium v předmětu matematika v šíři osnov gymnázia. Test porovnává uchazeče s ostatními řešiteli výsledkem ve formě percentilu, to je harmonizovaný výsledek vašeho testu a všech testů, které byly a budou složeny. Zpravidla je zaznamenán číslem od 0 do 100, kde percentil 100 je nejvyšší. Výsledek na percentilové škále si je třeba představit jako procento řešitelů, z celkového počtu všech řešitelů, které jste předběhli. Například percentil 97 znamená, že pouze 3 % všech řešitelů byla stejně dobrá nebo lepší než vy, a že 97 % řešitelů mělo horší výsledek.

Východiskem pro přípravu je gymnaziální předmět matematika, konkrétně je test zaměřen především na tyto tematické oblasti: základní poznatky z matematiky, komplexní čísla, algebra, funkce a rovnice, geometrie v rovině, geometrie v prostoru, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Úlohy ověřují znalost, porozumění a schopnost aplikace poznatků a dovedností.

Celkem je v testu 30 úloh, k jejichž vyřešení má účastník 90 minut čistého času. U každé otázky je zpravidla pět nabízených možností odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se čtvrtina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test účastník zkoušky řeší bez pomůcek (bez tabulek či kalkulaček). Všechny výpočty je možné zvládnout bez použití kalkulačky, z hlavy. Součástí zadání jsou volné listy na poznámky a výpočty. V zadání je také přehled nejdůležitějších vzorců.


Nejnovější články:

Na serveru zatím není žádný článek.

Další články »

Nejnovější úlohy:

Matematika » úloha ID 750

Která z nabízených možností je řešením rovnice pro z ∈ C?

z4 + 9 − 3√3i = 0

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 19. 5. 2017, 16:28

Matematika » úloha ID 749

Jakou podobu bude mít množina komplexních čísel Z, která je určena rovnicí:

|−3i + 2 − z| = |5 + √27 i|

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 19. 5. 2017, 16:28
Další úlohy »
oSCIO.cz - web o scio testech

Internetový server oscio.cz je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy. Server slouží k online sdílení publikování názorů a úloh, které návštěvníci sami vymyslí. Je přísně zakázáno vkládat na tento server materiály, jež podléhají autorským právům jiné (fyzické či právnické) osoby, než je sám uživatel, který materiál vkládá. Veškeré služby serveru www.oscio.cz jsou online a zdarma. Tento web není oficiální webem společnosti SCIO, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Horký
Kontakt | O nás | Odkazy | Podpořte nás | Podmínky a pravidla | Obchodní podmínky