Web o scio testech

Informace, tipy, triky
rady, názory, diskuze
Přihlášení
Registrace
Proč se registrovat
Zapomenuté údaje

Scio testy: Anglický jazyk

Národní srovnávací zkouška Anglický jazyk testuje znalost anglického jazyka před vstupem na vysokou školu, ověřuje schopnost řešitele používat samostatně a přesně anglický jazyk. Ten je důležitým předpokladem ke zvládnutí vysokoškolského studia. Rozsah testu je vymezen obsahem středoškolského učiva anglického jazyka.

Celkem v testu naleznete pět oddílů: Poslech, Čtení a porozumění textu, Komplexní cvičení, Konverzace a Gramatika. Test čítá celkem 60 úloh, k jejich řešení je přiděleno celkem 60 minut čistého času.

U každé otázky jsou zpravidla čtyři nabízené možnosti odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se třetina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test obsahuje také poslechový oddíl. Poslech je přehráván buď na vlastních CD přehrávačích, nebo na MP3 přehrávačích dodaných společností Scio. To záleží na konkrétních podmínkách toho či onoho termínu testu a na lokalitě.


Nejnovější články:

Na serveru zatím není žádný článek.

Další články »

Nejnovější úlohy:

Anglický jazyk » Komplexní cvičení » úloha ID 730

Which one of the following options express a plural form of the word MOUSE?

Autor: zuzka.sl
Zveřejněno: 3. 4. 2017, 14:08

Anglický jazyk » Gramatika » úloha ID 728

Choose:

 

She would not have been sick yesterday if she ________ that odd meat.

Autor: zuzka.sl
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:04

Můžete si také vybrat úlohy pouze z části testu:

Další úlohy »
Náhodná úloha   |   Odpovědět »

Text 1

Účinná vakcína, která neobsahuje pro lidský organismus vůbec nic nebezpečného a škodlivého, je logický i fyziologický nesmysl, protože tělo se nebude namáhat s imunitní reakcí, pokud mu nehrozí nebezpečí. Samotné části antigenů nejsou schopny imunitní reakci vyvolat. Je nutné adjuvans − hliník působí ve svých vakcinálních koncentracích na lidský organismus již takovou mírou tkáňové destrukce, že na to lidský organismus dostatečně silně reaguje. Vakcinační adjuvans tedy opravdu nejsou, protože z principu věci vůbec nemohou být, vůči organismu bezpečné a šetrné látky. Každé očkování je poté vlastně přímým pokusem oklamat biologický rozum našeho organismu tím, že si má vytvořit imunitu proti antigenním „drobečkům“, které jej vlastně samy vůbec nepoškozují a neohrožují, a nikoliv proti vakcinačním adjuvans, která mají tkáňové škody a ohrožení organismu skutečně na svědomí. Je vědecky potvrzená existence protilátek proti samotnému hliníku, přičemž dnes prakticky vůbec nevíme, co protilátky proti vakcinačním adjuvans mohou mít v lidském organismu všechno na svědomí, ani proč.

(svedek.cz)

Text 2

Očkování je vysoce účinné, srovnáme−li nemocnost a úmrtnost způsobené infekcemi před a po zahájení celoplošného očkování. Největší úspěch masivního očkování byla celosvětová likvidace varioly. Po celoplošném zavedení povinného očkování proti dětské obrně v Československu v roce 1960 nebyl dosud zaznamenán jediný případ infekce dětské obrny na rozdíl od předešlých dob, kdy bylo průměrně hlášeno 600 onemocnění touto infekcí a 50 úmrtí ročně. Do roku 1958 každý rok onemocnělo černým kašlem více než 30.000 dětí za rok a 80 z nich umíralo na tuto zákeřnou infekci. Právě v tomto roce bylo zahájeno celoplošné očkování proti černému kašli, jehož výsledkem byl velmi rychlý pokles počtu onemocněných dětí a nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Významného snížení nemocnosti a úmrtnosti spalniček, které se dnes vyskytuje jen do několika málo případů ročně, bylo dosaženo po zavedení celoplošného očkování v letech 1970 až 1975. Tato závažná infekce způsobovala onemocnění u více než 50.000 dětí, z nichž téměř 50 ročně umíralo. Podobné výsledky byly dosaženy po zavedení celoplošného očkování proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, příušnicím, zarděnkám apod. V dohledné době se očekává další milník očkování, tj. dosažení celosvětové eradikace dětské přenosné obrny.

(vakciny.cz)


 

Které z následujících tvrzení není popřeno ani jedním z uvedených textů?

A: Ani v padesátých letech se v Československu choroby, na které by bylo očkování účinné, téměř nevyskytovaly.
B: Jako očkování je vhodný i pouze tzv. antigen.
C: Účinnost očkování je diskutabilní.
D: Česká republika je jednou z mála zemí Evropy, kde je očkování povinné.
E: Poškození organizmu má často na svědomí samo očkování.
oSCIO.cz na Facebooku
Anketa
Jaké materiály používáte k přípravě na NSZ?
Ebook Excelujte v OSP (289)
Prezenční kurzy (146)
Internetové kurzy (191)
Tištěné publikace (188)
Jiné materiály (úlohy na oscio.cz,...) (384)
Nejnovější komentáře k úlohám
Diskuse - kde to žije
oSCIO.cz - web o scio testech

Internetový server oscio.cz je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy. Server slouží k online sdílení publikování názorů a úloh, které návštěvníci sami vymyslí. Je přísně zakázáno vkládat na tento server materiály, jež podléhají autorským právům jiné (fyzické či právnické) osoby, než je sám uživatel, který materiál vkládá. Veškeré služby serveru www.oscio.cz jsou online a zdarma. Tento web není oficiální webem společnosti SCIO, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Horký
Kontakt | O nás | Odkazy | Podpořte nás | Podmínky a pravidla | Obchodní podmínky