Úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 267

Který z uvedených cenných papírů opravňuje jeho vlastníka účastnit se valné hromady podniku, hlasovat a také se podílet na majetkových právech?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 266

Choose the correct form:

I know there is a lot of biology material to cover and learn but if you want to ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­−−−−−−−− ­­­­­­­­­­­­­­­­­­the exam, you have to learn it −−−−−−−−−− .­­­­­


OSP Verbální oddíl úloha ID 264

Najděte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání:
nejapný


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 263

Mezi prezidenty Československa nepatří:


Matematika úloha ID 262

Z následujících čísel je nejmenší:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 260

Která z velkých reformních smluv EU formulovala model 3 pilířů?


Matematika úloha ID 258

Počet všch prvočísel větších než 2 a menší než 50 je:


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 257

I worked in a shop for a year before I ____ to college.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 256

Které z následujících pořadí událostí 2. pol. 20. stol. je správně chronologicky (tj. od nejstarší po nejmladší) ?


Matematika úloha ID 255

Po úpravě komplexního čísla (6i − 12)/(3 + 3i) dostaneme:


1 ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 ... 32