Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 272

Náchylnost k frustraci není u všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme __________.

Který z následujících termínů je třeba doplnit do textu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 270

Termín somatizace označuje:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 269

I asked him for advice concerning the job offer and he said that if he ____ it.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 268

Jak nazýváme ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací, silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky a navrací původní význam samoregulaci trhů?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 267

Který z uvedených cenných papírů opravňuje jeho vlastníka účastnit se valné hromady podniku, hlasovat a také se podílet na majetkových právech?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 266

Choose the correct form:

I know there is a lot of biology material to cover and learn but if you want to ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­−−−−−−−− ­­­­­­­­­­­­­­­­­­the exam, you have to learn it −−−−−−−−−− .­­­­­


OSP Verbální oddíl úloha ID 264

Najděte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání:
nejapný


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 263

Mezi prezidenty Československa nepatří:


Matematika úloha ID 262

Z následujících čísel je nejmenší:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 260

Která z velkých reformních smluv EU formulovala model 3 pilířů?


1 ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 ... 32