Úloha ID 6 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 36 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 36
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 27
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 27 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků
Odpověď E: 0 návštěvníků