Úloha ID 6 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 362 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 362
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 302
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 36 návštěvníků
Odpověď B: 302 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 14 návštěvníků
Odpověď E: 1 návštěvníků