Úloha ID 741 - test Matematika

Úlohu řešilo 74 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2017, 20:54

Nejmenší přirozené číslo dělitelné všemi jednocifernými prvočísly se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 74
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 47
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 5 návštěvníků
Odpověď C: 47 návštěvníků
Odpověď D: 8 návštěvníků
Odpověď E: 12 návštěvníků