This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 741 - test Matematika

Úlohu řešilo 168 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2017, 20:54

Nejmenší přirozené číslo dělitelné všemi jednocifernými prvočísly se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 168
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 117
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 9 návštěvníků
Odpověď C: 117 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 26 návštěvníků