Úloha ID 741 - test Matematika

Úlohu řešilo 143 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2017, 20:54

Nejmenší přirozené číslo dělitelné všemi jednocifernými prvočísly se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 143
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 100
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 8 návštěvníků
Odpověď C: 100 návštěvníků
Odpověď D: 10 návštěvníků
Odpověď E: 21 návštěvníků