This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 741 - test Matematika

Úlohu řešilo 212 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2017, 20:54

Nejmenší přirozené číslo dělitelné všemi jednocifernými prvočísly se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 212
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 154
Procentuální úspěšnost: 73%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 5 návštěvníků
Odpověď B: 10 návštěvníků
Odpověď C: 154 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 31 návštěvníků