This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 741 - test Matematika

Úlohu řešilo 263 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2017, 20:54

Nejmenší přirozené číslo dělitelné všemi jednocifernými prvočísly se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 263
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 198
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 12 návštěvníků
Odpověď C: 198 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 35 návštěvníků