Úloha ID 47 - test Matematika

Úlohu řešilo 557 lidí
Zveřejněno: 18. 10. 2010, 19:57

Vzdálenost bodu A[4; 2; -3] od roviny dané rovnicí: 2x - 2y + z + 5 = 0 je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 557
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 206
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 36 návštěvníků
Odpověď B: 206 návštěvníků
Odpověď C: 72 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků
Odpověď E: 171 návštěvníků