Úloha ID 574 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 62 lidí
Zveřejněno: 18. 1. 2017, 20:13

These shoes are pretty _____.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 62
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 58
Procentuální úspěšnost: 94%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 0 návštěvníků
Odpověď B: 58 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 0 návštěvníků
Odpověď E: 1 návštěvníků