This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 223 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 832 lidí
Zveřejněno: 6. 2. 2012, 21:34

We got to the station just ___ time for our train.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 832
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 463
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 463 návštěvníků
Odpověď B: 53 návštěvníků
Odpověď C: 229 návštěvníků
Odpověď D: 41 návštěvníků
Odpověď E: 46 návštěvníků