This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 223 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 846 lidí
Zveřejněno: 6. 2. 2012, 21:34

We got to the station just ___ time for our train.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 846
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 475
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 475 návštěvníků
Odpověď B: 53 návštěvníků
Odpověď C: 231 návštěvníků
Odpověď D: 41 návštěvníků
Odpověď E: 46 návštěvníků