Web o scio testech

Informace, tipy, triky
rady, názory, diskuze
Přihlášení
Registrace
Proč se registrovat
Zapomenuté údaje

Scio testy - informace online zdarma

Internetový server Oscio, Web o scio testech, je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy - testy, které slouží ke každoročnímu porovnání desetitisíců uchazečů o VŠ a SŠ a jsou organizovány společností SCIO, s.r.o (oSCIO.cz není jejím oficiálním webem). Oscio slouží k publikování názorů, tipů, triků, ke sdílení úloh typem podobných úlohám z oficiálních testů, a to vše online a zdarma. Pro pokračování ve vyhledávání informací můžete použít menu vlevo. Pokud chcete publikovat vlastní články a úlohy na našem serveru, je nutné se zaregistrovat.

Nejnovější úlohy:

OSP » Verbální oddíl » úloha ID 449

Palimpsest je v diplomatice označení pro psací látku, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno buď vyškrabáním nožem či pemzou (v případě pergamenu) či omytím (u papyru) a nahrazeno novým textem. Z důvodu úspory materiálu (především u pergamenu byla velkou nevýhodou jeho vysoká cena) bylo toto druhotné používání (reskribace) obvyklé již v období antiky a velmi se rozšířilo ve středověku. Palimpsesty jsou zajímavými historickými dokumenty, protože speciální lampy umožňují čtení původního vyškrabaného textu (staršího a tedy zpravidla historicky cennějšího). Reskribace se velmi rozmohla ve středověku, kdy byly v klášterech často vyškrabávány rukopisy obsahující pohanské texty, mnohdy i klasická díla antického písemnictví a místo nich vznikaly církevní texty. Protože však původní písmo nezmizelo úplně a zůstalo více méně čitelné (i díky moderním technologiím), dochovaly se tak velmi staré a vzácné texty. Codex Ambrosianus tak uchoval část díla dramatika Tita Maccia Plauta, Codex Veronensis obsahuje Liviovy Dějiny od založení Města. Codex Ephraemi rescriptus obsahuje pod textem z 12. století původní starozákonní a novozákonní texty z 5. století. Novozákonní text obsahuje všechny části knih kromě Druhého listu Tesalonickým a Druhého listu Janova. Kodex je uchováván ve Francouzské národní knihovně.

Také Ciceronovo dílo De re publica bylo považováno dlouhou dobu za ztracené a dochované jen ve fragmentech a v citátech jiných autorů. Teprve v roce 1819 nalezl italský kardinál a filolog Angelo Mai ve Vatikánské apoštolské knihovně palimpsest, který obsahoval první a druhou knihu a rozsáhlé výňatky ze třetí, čtvrté a páté knihy. Ciceronovo dílo bylo přepsáno Augustinovými komentáři k žalmům.

Dalším příkladem je Archimédova kniha, ve které nastiňuje hlavní principy integrálního počtu. Tento text objevil v roce 1846 teolog Konstantin von Tischendorf. V roce 1907 jej částečně přeložil dánský filolog Johan Ludvig Heiberg. V důsledku první světové války byl rukopis zapomenut, dokud nebyl v roce 1998 v aukci u Christie\'s v New Yorku zakoupen neznámým sběratelem a předán Walters Art Museum v Baltimoru. Až v srpnu 2006 se podařilo skupině vědců v čele s německým fyzikem Uwe Bergmannem plně identifikovat původní text díky metodě rentgenové fluorescence. Někdy byl z pergamenového palimpsestu seškrabán i druhý text a nahrazen třetím. Tyto tzv. codices ter scripti se nacházejí např. v Britském muzeu. 12 listů obsahuje nejprve zlomky římského historika Grania Liciniana v unciálním písmu asi ze 7. století, které bylo asi v 9. století nahrazeno spisem římského gramatika a posléze někdy v 11. století jej nahradil úryvek z díla Jana Zlatoústého v syrštině. 

Dnes se v přeneseném slova smyslu také výraz palimpsest užívá i v literární teorii intertextuality. Palimpsestem se rozumí text, skrze nějž „prosvítá” jiný text, tedy např. parodie: skrze parodující text lze vidět text parodovaný. Termín palimpsest do literární vědy zavedla členka tzv. Kostnické školy slavistka Renate Lachmannová, která jej definuje jako „druhý zápis textu, kterým prosvítá text původní”. V medicíně se pojem užívá pro ostrůvkovitou poruchu paměti způsobenou alkoholovou intoxikací, případně delirantním stavem, který zabrání uložení paměti různě dlouhého časového úseku.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Palimpsest)

 

Co vyplývá z textu?
Autor: Kozisek
Zveřejněno: 7. 12. 2016, 21:03

OSP » Verbální oddíl » úloha ID 447

Palimpsest je v diplomatice označení pro psací látku, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno buď vyškrabáním nožem či pemzou (v případě pergamenu) či omytím (u papyru) a nahrazeno novým textem. Z důvodu úspory materiálu (především u pergamenu byla velkou nevýhodou jeho vysoká cena) bylo toto druhotné používání (reskribace) obvyklé již v období antiky a velmi se rozšířilo ve středověku. Palimpsesty jsou zajímavými historickými dokumenty, protože speciální lampy umožňují čtení původního vyškrabaného textu (staršího a tedy zpravidla historicky cennějšího). Reskribace se velmi rozmohla ve středověku, kdy byly v klášterech často vyškrabávány rukopisy obsahující pohanské texty, mnohdy i klasická díla antického písemnictví a místo nich vznikaly církevní texty. Protože však původní písmo nezmizelo úplně a zůstalo více méně čitelné (i díky moderním technologiím), dochovaly se tak velmi staré a vzácné texty. Codex Ambrosianus tak uchoval část díla dramatika Tita Maccia Plauta, Codex Veronensis obsahuje Liviovy Dějiny od založení Města. Codex Ephraemi rescriptus obsahuje pod textem z 12. století původní starozákonní a novozákonní texty z 5. století. Novozákonní text obsahuje všechny části knih kromě Druhého listu Tesalonickým a Druhého listu Janova. Kodex je uchováván ve Francouzské národní knihovně.

Také Ciceronovo dílo De re publica bylo považováno dlouhou dobu za ztracené a dochované jen ve fragmentech a v citátech jiných autorů. Teprve v roce 1819 nalezl italský kardinál a filolog Angelo Mai ve Vatikánské apoštolské knihovně palimpsest, který obsahoval první a druhou knihu a rozsáhlé výňatky ze třetí, čtvrté a páté knihy. Ciceronovo dílo bylo přepsáno Augustinovými komentáři k žalmům.

Dalším příkladem je Archimédova kniha, ve které nastiňuje hlavní principy integrálního počtu. Tento text objevil v roce 1846 teolog Konstantin von Tischendorf. V roce 1907 jej částečně přeložil dánský filolog Johan Ludvig Heiberg. V důsledku první světové války byl rukopis zapomenut, dokud nebyl v roce 1998 v aukci u Christie\'s v New Yorku zakoupen neznámým sběratelem a předán Walters Art Museum v Baltimoru. Až v srpnu 2006 se podařilo skupině vědců v čele s německým fyzikem Uwe Bergmannem plně identifikovat původní text díky metodě rentgenové fluorescence. Někdy byl z pergamenového palimpsestu seškrabán i druhý text a nahrazen třetím. Tyto tzv. codices ter scripti se nacházejí např. v Britském muzeu. 12 listů obsahuje nejprve zlomky římského historika Grania Liciniana v unciálním písmu asi ze 7. století, které bylo asi v 9. století nahrazeno spisem římského gramatika a posléze někdy v 11. století jej nahradil úryvek z díla Jana Zlatoústého v syrštině. 

Dnes se v přeneseném slova smyslu také výraz palimpsest užívá i v literární teorii intertextuality. Palimpsestem se rozumí text, skrze nějž „prosvítá” jiný text, tedy např. parodie: skrze parodující text lze vidět text parodovaný. Termín palimpsest do literární vědy zavedla členka tzv. Kostnické školy slavistka Renate Lachmannová, která jej definuje jako „druhý zápis textu, kterým prosvítá text původní”. V medicíně se pojem užívá pro ostrůvkovitou poruchu paměti způsobenou alkoholovou intoxikací, případně delirantním stavem, který zabrání uložení paměti různě dlouhého časového úseku.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Palimpsest)

 

Co znamená pojem palimpsest v literární teorii?
Autor: Kozisek
Zveřejněno: 7. 12. 2016, 21:03

OSP » Verbální oddíl » úloha ID 448

Palimpsest je v diplomatice označení pro psací látku, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno buď vyškrabáním nožem či pemzou (v případě pergamenu) či omytím (u papyru) a nahrazeno novým textem. Z důvodu úspory materiálu (především u pergamenu byla velkou nevýhodou jeho vysoká cena) bylo toto druhotné používání (reskribace) obvyklé již v období antiky a velmi se rozšířilo ve středověku. Palimpsesty jsou zajímavými historickými dokumenty, protože speciální lampy umožňují čtení původního vyškrabaného textu (staršího a tedy zpravidla historicky cennějšího). Reskribace se velmi rozmohla ve středověku, kdy byly v klášterech často vyškrabávány rukopisy obsahující pohanské texty, mnohdy i klasická díla antického písemnictví a místo nich vznikaly církevní texty. Protože však původní písmo nezmizelo úplně a zůstalo více méně čitelné (i díky moderním technologiím), dochovaly se tak velmi staré a vzácné texty. Codex Ambrosianus tak uchoval část díla dramatika Tita Maccia Plauta, Codex Veronensis obsahuje Liviovy Dějiny od založení Města. Codex Ephraemi rescriptus obsahuje pod textem z 12. století původní starozákonní a novozákonní texty z 5. století. Novozákonní text obsahuje všechny části knih kromě Druhého listu Tesalonickým a Druhého listu Janova. Kodex je uchováván ve Francouzské národní knihovně.

Také Ciceronovo dílo De re publica bylo považováno dlouhou dobu za ztracené a dochované jen ve fragmentech a v citátech jiných autorů. Teprve v roce 1819 nalezl italský kardinál a filolog Angelo Mai ve Vatikánské apoštolské knihovně palimpsest, který obsahoval první a druhou knihu a rozsáhlé výňatky ze třetí, čtvrté a páté knihy. Ciceronovo dílo bylo přepsáno Augustinovými komentáři k žalmům.

Dalším příkladem je Archimédova kniha, ve které nastiňuje hlavní principy integrálního počtu. Tento text objevil v roce 1846 teolog Konstantin von Tischendorf. V roce 1907 jej částečně přeložil dánský filolog Johan Ludvig Heiberg. V důsledku první světové války byl rukopis zapomenut, dokud nebyl v roce 1998 v aukci u Christie\'s v New Yorku zakoupen neznámým sběratelem a předán Walters Art Museum v Baltimoru. Až v srpnu 2006 se podařilo skupině vědců v čele s německým fyzikem Uwe Bergmannem plně identifikovat původní text díky metodě rentgenové fluorescence. Někdy byl z pergamenového palimpsestu seškrabán i druhý text a nahrazen třetím. Tyto tzv. codices ter scripti se nacházejí např. v Britském muzeu. 12 listů obsahuje nejprve zlomky římského historika Grania Liciniana v unciálním písmu asi ze 7. století, které bylo asi v 9. století nahrazeno spisem římského gramatika a posléze někdy v 11. století jej nahradil úryvek z díla Jana Zlatoústého v syrštině. 

Dnes se v přeneseném slova smyslu také výraz palimpsest užívá i v literární teorii intertextuality. Palimpsestem se rozumí text, skrze nějž „prosvítá” jiný text, tedy např. parodie: skrze parodující text lze vidět text parodovaný. Termín palimpsest do literární vědy zavedla členka tzv. Kostnické školy slavistka Renate Lachmannová, která jej definuje jako „druhý zápis textu, kterým prosvítá text původní”. V medicíně se pojem užívá pro ostrůvkovitou poruchu paměti způsobenou alkoholovou intoxikací, případně delirantním stavem, který zabrání uložení paměti různě dlouhého časového úseku.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Palimpsest)

 

Co pojem palimsest znamená v medicíně?
Autor: Kozisek
Zveřejněno: 7. 12. 2016, 21:03
Další úlohy »
Doporučujeme

Nejnovější články o scio testech:

Jak se nejlépe naučit? Učením!

Už jste někdy přemýšleli nad nejefektivnějším způsobem učení se? Nemusíte chodit daleko - učte ostatní!

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 20. 11. 2016, 16:32

Jak na OSP? Jde hlavně o rychlost...

V tomto článku se snažím přiblížit své zkušenosti s testem OSP a ukázat možnosti, pomocí kterých můžete velice snadno zlepšit svůj výsledek.

Zveřejněno: 21. 10. 2011, 01:20
Další články »

Diskuse: vybrané testy a další kategorie

Nová maturita

Témat: 1 | Příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 3. 11. 2016, 10:58

OSP

Témat: 15 | Příspěvků: 45
Poslední příspěvek: 1. 12. 2016, 13:01

ZSV

Témat: 4 | Příspěvků: 5
Poslední příspěvek: 4. 10. 2016, 18:21

Matematika

Témat: 3 | Příspěvků: 5
Poslední příspěvek: 13. 3. 2013, 15:12

O webu

Témat: 2 | Příspěvků: 2
Poslední příspěvek: 28. 11. 2016, 21:19

Ostatní

Témat: 2 | Příspěvků: 4
Poslední příspěvek: 15. 11. 2016, 23:51
Zobrazit celou diskusi »
Náhodná úloha   |   Odpovědět »

Během sociální percepce se často vyskytují zkreslení a chyby. Pokud hodnotíme druhého podle výrazného znaku jeho osobnosti, jedná se o:

A: efekt primárnosti
B: efekt novosti
C: chyba centrální tendence
D: haló efekt
oSCIO.cz na Facebooku
Anketa
Líbí se vám možnost offline databáze oSCIO v mobilní aplikaci?
Ano. (113)
Spíše ano. (75)
Nevím... (95)
Spíše ne. (75)
Určitě ne. (148)
Nejnovější komentáře k úlohám
Diskuse - kde to žije
Zajímavé stránky

Až se nebudete chtít učit, podívejte se na pohádky online!

oSCIO.cz - web o scio testech

Internetový server oscio.cz je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy. Server slouží k online sdílení publikování názorů a úloh, které návštěvníci sami vymyslí. Je přísně zakázáno vkládat na tento server materiály, jež podléhají autorským právům jiné (fyzické či právnické) osoby, než je sám uživatel, který materiál vkládá. Veškeré služby serveru www.oscio.cz jsou online a zdarma. Tento web není oficiální webem společnosti SCIO, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Horký | Kontakt | O nás | Odkazy | Podpořte nás | Podmínky a pravidla