Úloha ID 5 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 239 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

antonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 239
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 48
Procentuální úspěšnost: 20%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 48 návštěvníků
Odpověď B: 3 návštěvníků
Odpověď C: 123 návštěvníků
Odpověď D: 52 návštěvníků
Odpověď E: 13 návštěvníků