This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 59 - test Matematika

Úlohu řešilo 892 lidí
Zveřejněno: 28. 11. 2010, 13:49

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Délka výšky/těžnice je: (a/2)*√3 ; Poloměr kr. opsané je shodný se vzdáleností těžiště od vrcholů, tedy 2/3 těžnice.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 892
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 274
Procentuální úspěšnost: 31%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 210 návštěvníků
Odpověď B: 128 návštěvníků
Odpověď C: 180 návštěvníků
Odpověď D: 274 návštěvníků
Odpověď E: 100 návštěvníků