This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 151 - test Matematika

Úlohu řešilo 786 lidí
Zveřejněno: 29. 3. 2011, 19:29

výraz: sin(43°) + 1 má stejnou hodnotu jako


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

sin(43°) = cos(47°)

sin^2(47°) + cos^2(47°) = 1


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 786
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 205
Procentuální úspěšnost: 26%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 110 návštěvníků
Odpověď B: 185 návštěvníků
Odpověď C: 205 návštěvníků
Odpověď D: 79 návštěvníků
Odpověď E: 207 návštěvníků