Úloha ID 151 - test Matematika

Úlohu řešilo 762 lidí
Zveřejněno: 29. 3. 2011, 19:29

výraz: sin(43°) + 1 má stejnou hodnotu jako


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

sin(43°) = cos(47°)

sin^2(47°) + cos^2(47°) = 1


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 762
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 200
Procentuální úspěšnost: 26%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 107 návštěvníků
Odpověď B: 177 návštěvníků
Odpověď C: 200 návštěvníků
Odpověď D: 78 návštěvníků
Odpověď E: 200 návštěvníků