Menu Zavřeno

Testy TSP MUNI​: Přijímačky na Masarykovu univerzitu

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů (TSP MUNI).

Výjimkou je lékařská fakulta, kde budete skládat oborové testy z biologie, chemie, fyziky a dalších předmětů – podle toho, jaký si zvolíte obor. Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých oborů nebo webu lékařské fakulty.

Jiné podmínky má i fakulta sociálních studií, kde dostanete test Základů společenských věd, a následně si vyberete mezi TSP a OSP. I když si podáte přihlášky na více oborů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou.

Studenti jdou absolvovat testy TSP MUNI

V případě některých oborů na filozofické, přírodovědecké, pedagogické a fakultě sportovních studií budete muset absolvovat také oborový test. Detaily najdete u konkrétního oboru.

Struktura testu

 1.  60 otázek
 2.  5 možností na výběr
 3.  100 minut čistého času

Deset otázek (na konci testu) je v anglickém jazyce a testuje vaši schopnost orientovat se i v náročnější slovní zásobě. Z vybíraných odpovědí je nejvýše jedna správná.

Bodování

 • správná odpověď: 1 bod
 • bez odpovědi: 0 bodů
 • špatná odpověď: – 0,25 bodů.

Úloha TSP

Určete, které slovo z možností a) až e) se mezi ostatní svým významem nehodí.Výsledek

Výsledek se uvádí v percentilu, podobně jako u OSP. Pokud máte tedy například >80%, pak jste stejně dobří, nebo lepší jako 20% celkových uchazečů.

TIP: Termíny z minulých let jsou dostupné na stránkách MUNI a poskytují tak více než dostatek přípravného materiálu k procvičování.

Co Vás čeká u zkoušek

U testů TSP budete muset absolvovat šest jeho částí (subtestů) Verbální myšlení, Numerické myšlení, Prostorovou představivost, Analytické  myšlení,  Kulturní  přehled  a  Kritické  myšlení.  Počet úloh v prvních pěti oddílech je devět. Kritické myšlení obsahuje devět  úloh  v  češtině  a  šest  v  angličtině.  V  minulých  ročnících bylo  možné  vybrat  si  mezi  angličtinou,  němčinou, španělštinou a francouzštinou. Teď už je pro všechny povinná anglická verze testu.

Na vyplnění testu máte omezený čas 100 minut. Až si nějaký test vyzkoušíte, tak zjistíte, že to není opravdu mnoho. Proto většina účastníků nevyřeší všechny úlohy v daném čase. Přesto s vhodnou  přípravou  je  to  možné  zvládnout.  Právě  tyto  body  navíc, které  získáte  oproti  ostatním,  budou  hrát  důležitou  roli  v  tom, jestli vás na vysokou školu vezmou, nebo ne.

U  ostrého  testu  je  poměrně  nepravděpodobné,  že  byste  měli  o moc více času, než potřebujete.

U  zkoušky  s  vámi  bude  v  místnosti  celou  dobu  administrátor, který vám před testem může zodpovědět případné dotazy ohledně průběhu testu (během testu už se na nic ptát nesmíte). Pět minut před  vypršením času vás  administrátor  upozorní.  I tak  ale  není vůbec na škodu, vzít si s sebou na zkoušky hodinky. Budete tak schopni  mnohem  lépe  rozvrhnout  svůj  čas.  V  učebnách,  kde  se testy píší, bývají často nástěnné hodiny, ale není to pravidlem.

Dejte  si  opravdu  dobrý  pozor,  aby  Va´š  mobilní  telefon  nemohl udělat žádné zvuky. Mohlo by vás to vyjít velmi draho. Pohlídejte si  také,  že  máte  na  mobilním  telefonu  vypnutý  budík.  (Někdy může zazvonit i na vypnutém telefonu.) Není tedy vůbec od věci, si mobilní telefon k testům TSP vůbec nebrat. K měření času ho stejně  použít  nesmíte.  Dejte  si  také  pozor  na  budík  u  hodinek. Nepřípustné jsou jakékoliv zvukové signály!

U  ostrého  testu  nebudete  moci  použít  kalkulačku.  To  znamená, že se všechny počty dají zvládnout buď z hlavy, nebo maximálně na papíře. Už když budete tedy úlohy procvičovat, tak procvičujte bez kalkulačky. Pokud shledáte, že vám dělá problémy právě  základní  matematika,  není  vůbec  od  věci,  procvičovat  si příklady  malé  a  velké  násobilky  (tu  budete  u  testů  potřebovat nejvíc).  Může  vám  to  ušetřit  poměrně  hodně času,  a  právě  ten je u testu klíčový. Není také dovoleno používat matematické tabulky  nebo  rýsovací  potřeby.  (Nicméně  je  stejně  ani  nebudete potřebovat.)

Všechny úlohy mají uzavřené otázky a,b,c,. . . U všech úloh lze vybrat odpověď z pěti možností (a,b,c,d,e). V testu TSP je každá úloha ohodnocena jedním bodem. Při správné odpovědi tedy jeden  bod  dostanete  a  pokud  úlohu  nevyplníte,  tak  nic  nezískáte ani  neztratíte.  Pokud  odpovíte špatně,  tak  ztratíte  vždy  jednu čtvrtinu bodu.

Odpovědi budete zaznamenávat na samostatný  list (záznamový arch).  Můžete  tedy  psát  do  zadání.  Prázdné  listy  papíru  však nedostanete. Všechny výpočty se vám tedy musí vejít na papíry se zadáním. Naštěstí většina subtestů obsahuje na konci volnou část stránky a i okraje jsou dostatečně velké. S nedostatkem místa tedy pravděpodobně nebudete mít problém.

Odpovědi  se  zaznamenávají  do  záznamového  archu  formou křížkováni. Pokud se rozhodnete vaši odpověď změnit, tak zakřížkovanou odpověď začerněte a zakřížkujte správnou variantu. Takto opravenou  odpověď,  již  nelze  vzít  zpět.  Pokud  tedy  uznáte  i  tuto odpověď  jako  chybnou,  tak  ji  začerněte,  ale  další  odpověď  už nekřížkujte. Úloha stejně bude hodnocena jako nevyplněná.

Nepodceňte přípravu

Testy  TSP  nejsou  primárně  testy  znalostní.  Není  tedy  potřeba hustit si do hlavy stohy jinak nepotřebných informací. Přestože se v nich nacházejí i otázky z kulturního přehledu, tak zhruba 85 % ze všech úloh se řeší pouze pomocí informací, které jsou obsažené v zadání dané úlohy. Přesto i na těchto 85 % se dá dobře naučit. Sami potom uvidíte, jak se v průběhu času začnou vaše výsledky zlepšovat.

Budete se muset seznámit se všemi hlavními typy úloh. To jsou takové úlohy, které se každý rok opakují jen s mírně pozměněným zadáním a často jich naleznete i několik velmi podobných v jednom  testu.  Následně  si  zvolit  nejvýhodnější  strategii  pro  jejich řešení.

Testy jsou rozděleny do pěti subtestů (oddílů) Verbální myšlení, Numerické myšlení, Prostorová představivost, Analytické myšlení a Kritické myšlení. Všem těmto oddílům se budeme věnovat v této knize podrobněji.

Oddíly  mají  rozdílné  typy  a  počty  úloh.  Přitom  všechny  oddíly mají jedno společné jde v nich o čas. Testy jsou úmyslně koncipovány tak, aby průměrný student nestihl vyřešit všechny úlohy. Při přípravě se tedy musíte zaměřit na to, abyste stihli v daném čase vyřešit co největší počet úloh.

Dobře si tedy zhodnoťte, kolik času na přípravu budete potřebovat. Určete si přesný časový údaj. Řekněte si třeba, že přípravě věnujete 30 hodin. Na první pohled se to může zdát hodně, ale když obětujete hodinu denně, tak příprava zabere měsíc. A to je docela málo, když si uvědomíte, jak velký vliv může mít volba vysoké školy na zbytek vašeho života.

Určitě  si  také  nechte  dostatečnou  rezervu,  kdybyste  viděli,  že na  přípravu  potřebujete  více  času.  Jistě  uznáte,  že  je  lepší  být připraven měsíc dopředu než být připraven nedostatečně. Po úspěšném přijetí na vysokou školu už jistě nebudete litovat času, který jste přípravě věnovali.

Zkuste se také raději učit každý  den v pravidelný čas než třeba sedm hodin jednou týdně. Postupně se z učení stane zvyk a bude pro vás přirozené a jednoduché.

Den zkoušky

Ještě den před zkouškou si nachystejte všechny věci, které s sebou  budete  potřebovat.  Je  možné,  že  ráno  ve  stresu  byste  na nějakou věc zapomněli. Ujistěte se, že víte, kde přesně se zkouška koná  a  jak  se  tam  dostanete.  Jděte  také  brzy  spát.  V  žádném případě nemá cenu učit se dlouho do noci. Tím už stejně ničemu nepomůžete. Než odejdete, tak si jen zkontrolujte, že vám nic nechybí a vyrazte na zkoušky raději s předstihem. Nezapomeňte, že je mnohem lepší dorazit o hodinu dřív než o pár minut později. Mohlo by se lehce stát, že vás kvůli pozdnímu příchodu ke zkoušce vůbec nepustí.

Snažte se zbytečně se nestresovat. Pokud vám zbývá čas, věnujte ho raději procházce kolem budovy než opakováním si ke zkoušce. Zbytečně byste se znervozňovali.

Práce s časem

Čas  je  při  testech  stěžejní  veličinou.  Většina účastníků  se  ani nedostane  ke  všem  úlohám,  což  má  pak  pochopitelně  důsledek na jejich percentil. Je tedy vaší zodpovědností, abyste se naučili v  daném čase  vyřešit  maximum  úloh.  Pokud  budete  trénovat  a budete  s  časem  pracovat  správně,  tak  nejen  že  pravděpodobně vyřešíte  všechny  úlohy,  ale  zbude  vám  i  nějaký čas  na  kontrolu odpovědí. A to vám dá oproti ostatním účastníkům testů obrovskou výhodu.

Čím začít

Zakladní poučka zní: Nejprve řešte úlohy, u kterých máte největší jistotu a jste schopni je vyřešit rychle.

Obtížnost,  ale  také časová  náročnost  úloh  je  velmi  rozdílná  i  v rámci jednotlivých subtestů a většina účastníků nestihne vyřešit všechny úlohy. Nezapomeňte, že všechny úlohy jsou ohodnoceny jedním bodem, a tudíž mají ve výsledku stejnou váhu. Proto je extrémně  důležité,  abyste  začali  úlohami,  u  kterých  jste  si  jistí a zároveň  jste je schopni vyřešit v krátkém čase. Až se s testem lépe  seznámíte,  mělo  by  vám  být  jasné,  jaké  úlohy  to  jsou.  Ke zkouškám  je  dobré  jít  s  tím,  že  budete  přesně  vědět,  v  jakém pořadí úlohy řešit.

I když to může být individuální, uvádíme zde orientační pořadí podle času, který asi zaberou jednotlivé úlohy průměrnému uchazeči. Můžete se jím inspirovat a úlohy řešit v tomto uvedeném pořadí, nebo ho pozměnit podle vašich potřeb.

Orientační pořadí pro řešení úloh

 1. Který z pojmů označuje Verbální myšlení
 2. Nehodící se slovo Verbální myšlení
 3. Vztah mezi dvojicí slov Verbální myšlení
 4. Práce s textem Verbální myšlení
 5. Číselné úlohy Numerické myšlení
 6. Převádění slovního zadání do rovnice Numerické myšlení
 7. Úlohy s tabulkou Numerické myšlení
 8. Nematematické tvrzení Analytické myšlení
 9. Hledání půdorysu Prostorová představivost
 10. Hledání krychle podle pláště prostorová představivost
 11. Bludiště Prostorová představivost
 12. Doplňování do objektu Prostorová představivost
 13. Všechny otázky z Kulturního přehledu
 14. Úlohy v češtině Kritické myšlení
 15. Anagram Verbální myšlení
 16. Matematické tvrzení Analytické myšlení
 17. Úlohy v angličtině Kritické myšlení

Nezapomeňte, že je čistě na vás, kterou úlohou a kterým subtestem  se  budete  zabývat.  Udělejte  si  jasno  nejen  v  tom,  které úlohy  chcete  kdy řešit,  ale  i  v  tom,  kde  v  testu  se  dané  úlohy nacházejí. Samotný test je docela obsáhlý a vy nemůžete ztrácet čas hledáním správných úloh.

U slovních úloh je většinou lepší začínat těmi, které mají kratší zadání, sice vám to nezaručí, že budou jednodušší, ale minimálně je rychleji přečtete.

Systém značek

I  když  si  ujasníte,  v  jakém  pořadí  budete  jednotlivé úlohy  plnit,  bude  se  vám  stávat,  že  některé  úlohy  nebudete  schopní  v rozumném čase vyřešit. Obzvlášť v oddílu Numerického myšlení, kde  budete  pravděpodobně  schopní  některé  úlohy  vyřešit  ihned z  hlavy,  ale  nad  jinými  strávíte  i  několik  minut  přemýšlením. Proto je dobré zavést si systém značek. Pokud si přečtete úlohu a víte, jak ji vyřešit, ale také víte, že zabere hodně času, tak si k ní udělejte v zadání značku. Může to být třeba kolečko nebo otazník. Pak úlohu opusťte a pokračujte dál. Na konci testu, až budete mít všechny ostatní úlohy vyřešené, se k úlohám se značkami vrátíte a  můžete  jim  věnovat  zbývající  čas.  Někdy  se  vám  stane,  že  i když by vám řešení úlohy zabralo hodně času, jste schopní ihned jednu nebo více odpovědí vyloučit. V takovém případě si u nich v zadání udělejte malý křížek. Ušetří vám to čas, až se budete k úloze vracet. Nezapomeňte, že všechny značky si musíte dělat do zadání. Do záznamového archu patří jenom odpovědi!

Pokud se vám stane, že vůbec nevíte, jak úlohu řešit, nebo víte, že by řešení zabralo extrémně mnoho času (v řádu několika minut), udělejte si u této úlohy jinou značku (třeba křížek) a pokračujte další úlohou.  K  této úloze  se  už  nebudete  vracet,  nebo  jen  v krajním  případě.  To,  kdyby  vám  zbývalo opravdu  hodně  času (třeba v důsledku toho, že jste si udělali křížek k příliš velkému počtu úloh).

Když jsem hotov

Pokud jste už dodělali všechny úlohy, u kterých nemáte značku, a  administrátor  ještě  neohlásil  pět  minut  před  koncem  testu, můžete  si  zkontrolovat,  zda  jste  zanesli  do  záznamového  archu úlohy  správně.  (Z  tohoto  důvodu  je  dobré  správnou  odpověď označit  napřed  v  zadání  a  teprve  poté  v  záznamovém  archu.) Pak se začněte věnovat označeným úlohám. Pokud  máte  vše  hotové  (záznamový  arch  je  plný)  a  ještě  vám zbývá čas, věnujte ho kontrole jednotlivých úloh. Začněte úlohami, u  kterých  jste  si  při  testu  nebyli  zcela  jistí.  Postupujte  při  tom však extrémně opatrně. Pokud jste úlohu označili jako správnou předtím, pravděpodobně bude dobře. Obzvláště těsně před koncem mají studenti tendenci zbrkle měnit odpovědi v záznamovém archu. Pokud se tedy opravdu rozhodnete již zanesenou odpověď změnit, dobře si tento krok rozmyslete. Pokud vám k tomu nezbývá čas, tak raději nechte odpověď původní než ji v posledních vteřinách přepisovat. S velkou pravděpodobností byste si uškodili. Pokud administrátor zahlásil pět minut před koncem testu a vy ještě nemáte všechny úlohy, tak nezoufejte. Tato situace pravděpodobně nastane.  Jen  velmi  zřídka  se  někomu  povede  už  pět  minut  před koncem mít vše hotovo.

Tipovat či netipovat

Jak již bylo řečeno, v testech studijních předpokladů Masarykovy univerzity  je  každá  správně  vyplněná  úloha  ohodnocena  jedním bodem. Za nevyplněnou úlohu se nic nepřičítá ani neztrácí a za špatně  vyplněnou  úlohu  se  ztrácí  jedna  čtvrtina  bodu.  Každá úloha má právě jednu správnou odpověď a pokud označíte více odpovědí, úloha bude vyhodnocena jako nevyplněná.

Hádat na první pohled tedy není výhodné. Počítejte ale se mnou: Pokud je u každé otázky na výběr pět možností a za špatnou se ztrácí 1/4 bodu, pak pokud by všichni pouze tipovali, průměrný počet  bodů  nekonečného  počtu  uchazečů  by  byl  nula.  Tipovat tedy  není  nevýhodné!  Není  to  zároveň  ale  ani  výhodné.  Pokud úlohu nevyplníte, tak získáte statisticky stejně bodů, jako v případě, že byste úlohu ani nečetli a náhodně označili jednu odpověď. A v tom je právě ten háček.

Vy totiž úlohy můžete číst a v naprosté většině případů odhalíte alespoň jednu nebo dvě odpovědi, o kterých s jistotou víte, že jsou chybné. A když vyloučíte alespoň  jednu odpověď, tak už se vyplatí hádat, i kdybyste měli prostě se zavřenýma očima náhodně vybrat jednu ze zbývajících. Studenti často dokonce váhají mezi dvěma  odpověďmi.  V tom  případě máte  stejně  velkou šanci, že ztratíte  0,25  bodu,  jako že  jeden  bod  získáte!  A  to  už  se  přece vyplatí zkusit štěstí.

Nezdá to, ale ve výsledku to často dělá i rozdíl několika bodů. Spoustu  uchazečů  přichází  o  body  prostě  proto,  že  mají  strach hádat.  Předtím,  než  tedy  na  konci  odevzdáte  vaše  výsledky,  je dobré  zkontrolovat,  jestli  jste  opravdu  označili  odpověď  všude, kde jste mohli.

Na co ještě pozor

Při vyplňování si dejte velký pozor, na co máte v zadání úlohy odpovídat. Někdy vaše nepozornost může způsobit jen to, že budete mrhat časem na věci, které nepotřebujete vůbec zjistit. Jindy se může stát, že budete mít celou úlohu špatně a ztratíte tak nejenom čas ale i body.

Dejte si pozor také na zápory v zadání – nezamněte si například hledání tvrzení, které z textu vyplývá a které z textu nevyplývá.

Pssssssst!

Rady a informace pochází z učebnice Testy studijních předpokladů. Najdete v ní vše, co potřebujete k úspěšné přípravě – rady, typy strategie a samozřejmě sousty řešených úloh.

Cena: 250 Kč