Menu Zavřeno

ZSV

Scio ZSV: Jak se připravit

V rámci Národních srovnávacích zkoušek je zkouška Scio ZSV zařazena mezi faktografické, tedy testuje znalosti středoškolského studenta v hloubce, které poskytuje výuka na gymnáziu. Vychází z učiva stejnojmenného předmětu, částečně také z dějepisu, a opírá se dále o odbornou literaturu v konkrétních oborech testovaných zkouškou ZSV: sociologie, politologie, ekonomie, právo, etika, logika, psychologie, filosofie a moderní dějiny.

Vyzkoušejte si úlohy z testů Scio ZSV

Významný český sociolog byl:Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Základní literaturou jsou přehledové učebnice používané k přípravě k maturitě.

Podle tvůrců testu jsou testovány klasické znalosti, nikoliv ty nejaktuálnější. Test nemá být testem všeobecného přehledu, ale ze všech testů NSZ je takovémuto testu nejbližší.

Ve školním roce 2019/2020 budou testy Scio ZSV je rozděleny do tří částí, které zastřešují několik oborů: Společnost a jedinec (psychologie, sociologie, filosofie), Stát a právo (právo, politologie) a Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace, moderní dějiny). Na každou část připadá 20 úloh, celkem tedy 60 úloh.

K řešení je vyhrazeno 60 minut celkem, v testu je možné se vracet, je možné také přeskakovat jednotlivé oddíly na rozdíl od testu OSP. Není povoleno nic kromě psacích potřeb. Správná odpověď je vždy jedna z nabízených čtyř možností. Za správně zodpovězenou úlohu se jeden bod přičítá, za chybnou odpověď řešitel o třetinu bodu přichází. Nevyplněná úloha nepřináší ani neztrácí bod řešiteli.

Jak se připravit na Scio ZSV

  • Nezapomínejte, že správnou odpověď je většinou třeba znát, pamatovat si ji. Zde je nejdůležitější svědomitá domácí příprava, hodí se potom i k maturitě. Netrapte se ale, obvykle je možné dojít ke správné odpovědi vylučovací metodou.
  • Na test a jednotlivé oddíly máte omezeně času. Pokud nevyřešíte úlohu v přiměřeném čase, přikročte bez váhání k další. Test Scio ZSV patří k testům s dostatkem času na úlohu – minuta na jednu úlohu.
  • Nepřemýšlejte v průběhu řešení dalších úloh nad nevyřešenými úlohami, každá úloha končí vyřešením nebo nevyřešením. Vraťte se k nevyřešené úloze až na konci oddílu či testu, je možné v testu libovolně skákat. Na test Scio ZSV máte několik pokusů, proto nezoufejte.
  • Řešte úlohy podle obtížnosti, k obtížným se vraťte na konci oddílu.
  • Je důležité zůstat stále v duševní pohodě i tehdy, když jste nějakou úlohu nevyřešili, jen málokomu se povede vyřešit všechny úlohy správně.
  • Tipujte jen tehdy, vyloučili-li jste alespoň jednu z možných odpovědí.
  • Trénujte, protože jen tak se zlepšíte, s oficiálně vydanými testy NSZ – ZSV. Když zjistíte, že vám některý oddíl dělá potíže, zaměřte se na něj a sledujte zlepšení.