This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 744 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 927 lidí
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 18:43

Obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Nevyznačuje se tím, že je, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo vlastností.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 927
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 813
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 51 návštěvníků
Odpověď B: 813 návštěvníků
Odpověď C: 44 návštěvníků
Odpověď D: 19 návštěvníků