Úloha ID 744 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 115 lidí
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 18:43

 Obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Nevyznačuje se tím, že je, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo vlastností.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 115
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 96
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 8 návštěvníků
Odpověď B: 96 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků