Úloha ID 744 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 205 lidí
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 18:43

 Obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Nevyznačuje se tím, že je, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo vlastností.






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 205
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 175
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 14 návštěvníků
Odpověď B: 175 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků