Úloha ID 731 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 322 lidí
Zveřejněno: 3. 4. 2017, 14:09

Ve vývoji středověké filozofie rozlišujeme 3 významná období. Jedním z nich je vrcholný středověk. Kdo je jeho hlavním představitelem?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 322
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 225
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 41 návštěvníků
Odpověď B: 225 návštěvníků
Odpověď C: 17 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků