Úloha ID 716 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 201 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

Evropská integrace je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 201
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 174
Procentuální úspěšnost: 87%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 21 návštěvníků
Odpověď B: 4 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 174 návštěvníků