This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 716 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 542 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

Evropská integrace je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 542
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 463
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 57 návštěvníků
Odpověď B: 14 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 463 návštěvníků