Úloha ID 711 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 366 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2017, 23:26

Jak lze dělit statek?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 366
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 245
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 23 návštěvníků
Odpověď B: 62 návštěvníků
Odpověď C: 245 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků