This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 653 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 690 lidí
Zveřejněno: 21. 2. 2017, 21:29

Jaké jsou funkce České národní banky?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

A: nemůže stanovit inflaci, pokud je trh volný. Může jen ovlivňovat

B: stanovuje export (viz A − je volný trh)

C: poskytuje půjčky právnickým osobám (jen bankám, právnické osoby jsou i firmy a těm nepůjčí)

D: udržuje nezaměstnanost − snad ani komentovat nemusím


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 690
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 240
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 209 návštěvníků
Odpověď B: 116 návštěvníků
Odpověď C: 84 návštěvníků
Odpověď D: 41 návštěvníků
Odpověď E: 240 návštěvníků