This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 433 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 895 lidí
Zveřejněno: 3. 12. 2016, 14:18

Za zakladatele sociologie je považován:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 895
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 733
Procentuální úspěšnost: 82%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 97 návštěvníků
Odpověď B: 34 návštěvníků
Odpověď C: 31 návštěvníků
Odpověď D: 733 návštěvníků