This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 433 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 747 lidí
Zveřejněno: 3. 12. 2016, 14:18

Za zakladatele sociologie je považován:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 747
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 606
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 83 návštěvníků
Odpověď B: 29 návštěvníků
Odpověď C: 29 návštěvníků
Odpověď D: 606 návštěvníků