This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 429 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 780 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:26

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 780
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 296
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 296 návštěvníků
Odpověď B: 370 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 112 návštěvníků