Úloha ID 429 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 479 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2016, 21:26

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 479
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 172
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 172 návštěvníků
Odpověď B: 231 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 74 návštěvníků