Úloha ID 301 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1763 lidí
Zveřejněno: 28. 5. 2014, 20:18

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1763
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 182
Procentuální úspěšnost: 10%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 985 návštěvníků
Odpověď B: 182 návštěvníků
Odpověď C: 119 návštěvníků
Odpověď D: 477 návštěvníků