This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 297 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2013 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2014, 20:20

Za určitých okolností není považováno za protiprávní jinak trestné jednání, nejedná se však o:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2013
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1015
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 353 návštěvníků
Odpověď B: 221 návštěvníků
Odpověď C: 424 návštěvníků
Odpověď D: 1015 návštěvníků