Úloha ID 296 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 1984 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2014, 20:20

Pokud účastník soudního řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může uplatnit tzv. opravné prostředky řádné a mimořádné. Mezi mimořádné opravné prostředky nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1984
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 857
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 312 návštěvníků
Odpověď B: 857 návštěvníků
Odpověď C: 288 návštěvníků
Odpověď D: 527 návštěvníků