Menu Zavřeno

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 200

Během sociální percepce se často vyskytují zkreslení a chyby. Pokud hodnotíme druhého podle výrazného znaku jeho osobnosti, jedná se o:


ZSV Stát a právo úloha ID 192

Právní normy se dělí na ústavní, zákonné a podzákonné. Která z následujících možností je seřazena správně podle právní síly (od nejvyšší po nejnižší)? 


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 183

Ekonomický směr, pro který jsou typická vysoká cla, zákaz dovozu luxusních výrobků z jiných států, státní regulace a kolonialismus, se nazývá:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 177

Která z nabízených možností není příkladem státní přímé cenové intervence?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 173

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


ZSV Stát a právo úloha ID 172

Sídlo Evropského soudu pro lidská práva se nachází v/ve:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 159

Provozování cestovní agentury je příkladem živnosti:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 157

Kterým z následujících termínů označujeme směr, podle nějž bůh sice svět stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 152

...až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem, společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb.

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 147

Negativní překážky (idoly) v procesu poznání lze rozdělit do čtyř skupin: idoly rodu, idoly jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla.

Která z následujících osobností je autorem tohoto poznatku?


1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12