Menu Zavřeno

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 305

Představitelem pozitivismu není:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 303

Nauka o světě jako celku, o jeho vzniku, struktuře a zákonitostech,

jeho vývoje se nazývá:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 301

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 300

Kterým z následujících termínů se označuje filozofický směr, který zastává názor, že příčiny a výsledky dění v přírodě či společnosti jsou projevem vůle vyšší bytosti?


ZSV Stát a právo úloha ID 298

Který z uvedených protiprávních činů není přestupkem?


ZSV Stát a právo úloha ID 297

Za určitých okolností není považováno za protiprávní jinak trestné jednání, nejedná se však o:


ZSV Stát a právo úloha ID 296

Pokud účastník soudního řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může uplatnit tzv. opravné prostředky řádné a mimořádné. Mezi mimořádné opravné prostředky nepatří:


ZSV Stát a právo úloha ID 295

Držba je stav, kdy někdo nakládá s věcí jako s vlastní. Je−li někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu ______ a nemovité po dobu ______, stává se jejím vlastníkem.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 294

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


ZSV Stát a právo úloha ID 293

Ve věci rozpuštění či obnovení politických stran a hnutí rozhoduje:


1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 12