Menu Zavřeno

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 433

Za zakladatele sociologie je považován:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 429

Ataraxie, chápána jako absence bolesti, jak psychické, tak fyzické, se pojí s filosofickým směrem, a to s:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 428

Rozdělení věd podle Aristotela:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 427

Miléťané ve svých úvahách hledali počátek věcí – pralátku – tzv.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 420

Gnozeologický směr ve filozofii a psychologii, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 389

Představitel moderního liberalismu, filosof rakouského původu. Svůj filosofický systém sám označuje jako kritický racionalismus. Nejznámější dílo tohoto autor je Otevřená společnost a její nepřátelé, ve které autor nastiňuje některé obtíže, které stojí před naší civilizací. 


ZSV Stát a právo úloha ID 363

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 339

Jaké datum označuje symbolický konec zatých dvacátých let?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 306

Idea je chápána jako význam pojmu – jeho podstata .Ideje jsou neměnné, dokonalé, imanentní jsoucna; nevznikají ani nezanikají. Jsou to vzory pro jednotlivé věci. Autor nauky o idejích je:


1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 12