Menu Zavřeno

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 710

Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 707

V čem spočívá metoda indukce?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 688

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 670

 Z možností vyber správné označení pro politologický a právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 653

Jaké jsou funkce České národní banky?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 558

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 467

Charakterizuj kvaternární ekonomický sektor.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 444

Kdo je zakladatelem fenomenologie?


1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 12