Menu Zavřeno

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 31

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 29

Dle Eysenckovy typologie osobnosti je sangvinik charakterizován jako:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 27

Mezi díla Friedricha Nietzscheho nepatří:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 26

Který český politik a bývalý ministr byl v minulosti předsedou Valného shromáždění OSN?


ZSV Stát a právo úloha ID 25

Ústava ČR, základní zákon státu, se skládá z Preambule a 8 hlav, dále členěných na články a odstavce. Čím se zabývá V. hlava?


ZSV Stát a právo úloha ID 22

Poslaneckou sněmovnu tvoří _____ poslanců volených na _____ roky/let. Poslance mohu volit od _____ let a může jím být každý občan ČR starší _____ let.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 21

Vyberte to pořadí událostí 2. poloviny 20. století, které je uvedeno chronologicky správně (od nejstarší po nejmladší)


1 ... 7 8 9 10 11 [12]