Menu Zavřeno

Úlohy - Stát a právo

ZSV Stát a právo úloha ID 242

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr kdykoli a bez důvodu:


ZSV Stát a právo úloha ID 236

Která z uvedených nedemokratických forem vlády je chápána jako vláda privilegované vrstvy magnátů?


ZSV Stát a právo úloha ID 207

Která z uvedených možností označuje institut odvolání vysokého úředníka pro zneužití pravomocí?


ZSV Stát a právo úloha ID 204

Tento ideologický směr se formoval hlavně v Anglii v 17. století. Ústřední hodnotou tohoto směru je svoboda jednotlice a důraz na jeho individualitu. Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu.


ZSV Stát a právo úloha ID 192

Právní normy se dělí na ústavní, zákonné a podzákonné. Která z následujících možností je seřazena správně podle právní síly (od nejvyšší po nejnižší)? 


ZSV Stát a právo úloha ID 172

Sídlo Evropského soudu pro lidská práva se nachází v/ve:


ZSV Stát a právo úloha ID 144

Typickým představitelem přímé demokracie je __________, kde existuje referendum na ústavní dodatky či zákony na úrovni federace i kantonů, iniciativa i odvolání.


ZSV Stát a právo úloha ID 128

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


ZSV Stát a právo úloha ID 125

Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) je nezávislým orgánem státní ochrany. Jakým způsobem je volen?


ZSV Stát a právo úloha ID 42

Dosud netrestaní pachatelé, kteří spáchali trestný čin z nedbalosti, vykonají trest odnětí svobody pravděpodobně ve ________.


1 [2] 3