Menu Zavřeno

Úlohy - Stát a právo

ZSV Stát a právo úloha ID 716

Evropská integrace je:


ZSV Stát a právo úloha ID 363

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


ZSV Stát a právo úloha ID 298

Který z uvedených protiprávních činů není přestupkem?


ZSV Stát a právo úloha ID 297

Za určitých okolností není považováno za protiprávní jinak trestné jednání, nejedná se však o:


ZSV Stát a právo úloha ID 296

Pokud účastník soudního řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může uplatnit tzv. opravné prostředky řádné a mimořádné. Mezi mimořádné opravné prostředky nepatří:


ZSV Stát a právo úloha ID 295

Držba je stav, kdy někdo nakládá s věcí jako s vlastní. Je−li někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu ______ a nemovité po dobu ______, stává se jejím vlastníkem.


ZSV Stát a právo úloha ID 293

Ve věci rozpuštění či obnovení politických stran a hnutí rozhoduje:


ZSV Stát a právo úloha ID 287

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


ZSV Stát a právo úloha ID 279

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu _____ let a právo je volit má každý občan ČR po dosažení věkové hranice _____ let a občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl věku _____ let a v ČR pobývá nejméně _____ dnů.

Kterou z následujících možností je třeba doplnit do textu tak, aby bylo tvrzení pravdivé?


ZSV Stát a právo úloha ID 250

Zásada stanovující, že se na obviněného hledí jako na nevinného, dokud není vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, se jmenuje:


[1] 2 3