Menu Zavřeno

Úlohy - Společnost a jedinec

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 157

Kterým z následujících termínů označujeme směr, podle nějž bůh sice svět stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 147

Negativní překážky (idoly) v procesu poznání lze rozdělit do čtyř skupin: idoly rodu, idoly jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla.

Která z následujících osobností je autorem tohoto poznatku?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 78

Absolutistické myšlení, rozvoj identity, magično, přebírání sociálních rolí, přisuzování neživých vlastností živým věcem jsou typické pro jedince _________.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 53

Počátky vědecké psychologie spadají do doby, kdy v Lipsku založil _______ roku ______ první experimentální laboratoř.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 51

Psychický vývoj člověka nesouvisí s/se _______.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 49

Která ze základních psychologických věd se zabývá otázkami pojetí psychických poruch a potíží, zkoumá příčiny jejich vzniku a hledá léčebné metody, které je odstraňují?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 44

Nezaměstnanost způsobená deindustrializací např. na Mostecku, kdy došlo ke zrušení některých povolání, je _______ charakteru.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 31

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 29

Dle Eysenckovy typologie osobnosti je sangvinik charakterizován jako:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 27

Mezi díla Friedricha Nietzscheho nepatří:


1 2 3 4 5 [6]