Menu Zavřeno

Úlohy - Společnost a jedinec

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 272

Náchylnost k frustraci není u všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme __________.

Který z následujících termínů je třeba doplnit do textu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 270

Termín somatizace označuje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 252

Jak označujeme charakteristický znak citů, který udává skutečnost, že citové projevy mohou snadno přecházet z jedné krajnosti do druhé?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 249

Výzkumná metoda psychologie, která je založena na principu pozorování vnějších projevů člověka v přirozených nebo speciálně upravených situacích bez zásahu psychologa, se jmenuje _________.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 241

Americký psycholog Abraham Maslow je autorem stupňovitého řazení potřeb, které v hierarchickém systému organizoval podle jejich naléhavosti pro člověka. Vyšší potřeba se obvykle objevuje až po uspokojení potřeb nižších.

Ve které z uvedených možností jsou potřeby takto uspořádány?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 239

Jakým druhem učení lze označit rozvoj názorného poznávání a pohybové stránky činnosti (např. učení se šít)?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 238

Kretschmerova teorie rozlišuje základní typy stavby těla a dává je v souvislost s odlišným temperamentem. Typ zavalitý, střední výšky se sklonem k tloustnutí označuje jako:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 227

Co je základní myšlenkou solipsismu, který vychází ze subjektivistické teorie:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 211

Která z následujících osobností je autorem díla Zkoumání lidského rozumu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 200

Během sociální percepce se často vyskytují zkreslení a chyby. Pokud hodnotíme druhého podle výrazného znaku jeho osobnosti, jedná se o:


1 2 3 4 [5] 6