Menu Zavřeno

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 282

Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 268

Jak nazýváme ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací, silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky a navrací původní význam samoregulaci trhů?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 267

Který z uvedených cenných papírů opravňuje jeho vlastníka účastnit se valné hromady podniku, hlasovat a také se podílet na majetkových právech?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 263

Mezi prezidenty Československa nepatří:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 260

Která z velkých reformních smluv EU formulovala model 3 pilířů?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 256

Které z následujících pořadí událostí 2. pol. 20. stol. je správně chronologicky (tj. od nejstarší po nejmladší) ?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 229

Která z následujích organizací není či nebyla převážně vojensko−politickým uskupením?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 183

Ekonomický směr, pro který jsou typická vysoká cla, zákaz dovozu luxusních výrobků z jiných států, státní regulace a kolonialismus, se nazývá:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 177

Která z nabízených možností není příkladem státní přímé cenové intervence?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 173

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


1 [2] 3 4