Menu Zavřeno

konec úlohÚloha ID 799 - Společnost a jedinecdalší úloha


Hlavní představitel Sofistů, zabývajících se filosofií jazyka, byl:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky