Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 710 - Společnost a jedinecdalší úloha


Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky