Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 389 - Společnost a jedinecdalší úloha


Představitel moderního liberalismu, filosof rakouského původu. Svůj filosofický systém sám označuje jako kritický racionalismus. Nejznámější dílo tohoto autor je Otevřená společnost a její nepřátelé, ve které autor nastiňuje některé obtíže, které stojí před naší civilizací. 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky