Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 33 - Stát a právodalší úloha


Důležitý dokument, jenž byl přijat v roce 1992 a je součástí ústavního pořádku ČR se nazývá?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky