Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 296 - Stát a právodalší úloha


Pokud účastník soudního řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může uplatnit tzv. opravné prostředky řádné a mimořádné. Mezi mimořádné opravné prostředky nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky