Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 295 - Stát a právodalší úloha


Držba je stav, kdy někdo nakládá s věcí jako s vlastní. Je−li někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu ______ a nemovité po dobu ______, stává se jejím vlastníkem.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky