Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 285 - Hospodářství a světdalší úloha


Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky