Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 282 - Hospodářství a světdalší úloha


Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky