Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 279 - Stát a právodalší úloha


Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu _____ let a právo je volit má každý občan ČR po dosažení věkové hranice _____ let a občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl věku _____ let a v ČR pobývá nejméně _____ dnů.

Kterou z následujících možností je třeba doplnit do textu tak, aby bylo tvrzení pravdivé?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky