Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 25 - Stát a právodalší úloha


Ústava ČR, základní zákon státu, se skládá z Preambule a 8 hlav, dále členěných na články a odstavce. Čím se zabývá V. hlava?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky