Menu Zavřeno

  Více úlohÚloha ID 773 - Analytický oddíldalší úloha


Lístek do kina stojí o 40% méně než lístek do divadla. Onačme lístek do kina K a lístek do divadla D.

Která z následujících rovnic uvedenou situaci popisuje?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky