Menu Zavřeno

  Více úlohÚloha ID 756 - Úlohy s grafy a tabulkamidalší úloha


Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.


Fotografie k úloze

Ve kterém roce / kterých letech byla návštěvnost v Rusku vyšší, než v UK a USA dohromady?

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.